Ta luftkvalitet og romdesinfeksjon på alvor!

Dagens helsevesen står foran store utfordringer når det det gjelder luftkvalitet og smitteforebygging. Forekomsten av resistente bakterier øker. Norengros har produkter som både forebygger og desinfiserer, og vi hjelper gjerne med å finne en løsning som passer for dere.

Les mer her