Medisinske forbruksvarer

Vi har et komplett sortiment av medisinske forbruksvarer og utstyr til primærhelsetjenesten, legekontor og sykehus. Vi har en høy fagkompetanse, og har mange medarbeidere med helsefaglig bakgrunn. Ved å velge oss som leverandør vil du alltid ha en samarbeidspartner som setter pasient og bruker i fokus. Vi har også en oppgjørsavtale med NAV, som gjelder forbruksvarer på blåresept.

Varegrupper
Ernæring
Laboratorie- og forbruksmateriell
Personlig hygiene
Forbruksvarer
Smittevern og operasjon
I
nkontinens
Sår og bandasjemateriell
Møbler og inventar
Medisinteknisk utstyr og instrumenter

Retningslinjer for sårbehandling se sårveileder. Synonymprodukter se synonymordliste for sårprodukter.

Vil du vite mer om vår varegruppe Medisinske forbruksvarer og tilhørende produkter, se Norengros hjemmesider.